Visualització de dades

Una imatge segueix valent més que mil paraules (o mil números) per interpretar les dades.

Analitzar les dades a través de gràfics i altres tècniques de visualització ajuda a treure conclusions d’una forma més ràìda, senzilla i amena.