Pla Estratègic, Pla Operatiu i Full de Ruta

L’ajudem a elaborar el Pla Estratègic, el Pla Operatiu i el Full de Ruta, tant si és en fase start up d’un negoci o projecte, com si es tracta d’un replantejament d’aquest.

Incloem els següents serveis:

  • Estudi de mercat i competència.
  • Atractiu del sector i del segment.
  • Anàlisi competitiva i de cadena de valor.
  • Anàlisi DAFO.
  • Estratègies de Llançament.
  • Definició del model de negoci.
  • Modelització econòmica del negoci.
  • Organització i model de gestió.
  • Pla operatiu i d’acció.