Finances i Control de Gestió

Models financers, Finances i Control de Gestió

Com a recurs fonamental i pilar des de l’origen del negoci, prestem una especial atenció a l’assessorament i acompanyament en l’àrea econòmica financera prestant els següents serveis:

  • Modelització econòmica del negoci.
  • Projeccions Financeres.
  • Control de Gestió i optimització del compte de resultats i balanç.
  • Optimització de l’endeutament i la tresoreria.
  • Cerca d’inversors i capital.
  • Quadre de comandament integral del model de gestió.