Finançament

Creació de valor en empreses alimentàries innovadores, amb alt potencial de creixement i maximitzant el retorn de la inversió.

Objectius

  • Innovar per a millorar la competitivitat de les empreses alimentàries: nous productes, nous processos, nous serveis, eficiència de l’organització i reducció de costos, nous canals de distribució.
  • Innovar sistemàticament i de forma continuada, com a clau de l’estratègia empresarial, fent de la innovació part de la pràctica empresarial.
  • Innovar per a maximitzar l’estalvi fiscal.

Des de Alimentaria.cat, ajudem amb èxit a les companyies a innovar i oferir entre els nostres serveis l’acompanyament, assessorament, gestió i finançament de la I+D+i.

Serveis

  • Deduccions fiscals a la R+D+i
  • Bonificacions a la Seguretat Social del personal dedicat a la R+D+i
  • Patent Box