Estudis de mercat

Quan es vol analitzar millor un fenomen o target, saber en què es diferencia la competència, o els motius d’elecció d’un producte o servei.

Creiem fermament en les possibilitats de creixement que ofereixen els estudis de mercat.

Un estudi de mercat que integri una visió qualitativa i quantitativa permet:

 • Conèixer millor a clients, consumidors, usuaris, visitants; tant els reals com els potencials
 • Dissenyar accions comercials
 • Testar nous productes o serveis abans de treure’ls al mercat
 • Analitzar la competència i decidir com posicionar-se

Duem a terme totes les fases:

 • Definició d’objectius
 • Disseny metodològic
 • Treball de camp
 • Anàlisis de dades
 • Informes amb recomanacions
 • Acompanyament en la implementació d’accions de millora
 • Disseny d’indicadors per mesurar l’evolució