Deduccions fiscals R+D+i

Podent ser aplicades per qualsevol subjecte passiu sobre l’Impost de Societats que realitzi activitats innovadores, independentment de la seva grandària, facturació i sector d’activitat, les Deduccions Fiscals per R+D+i tenen com a objectiu premiar l’esforç que realitzen les empreses en el desenvolupament d’activitats innovadores, permetent minorar la quota íntegra de l’impost de societats fins a un 100%, incrementant així la seva competitivitat i incentivant la millora contínua del seus productes i processos.

El potencial de Deducció Fiscal d’aquest incentiu pot ascendir fins a un 59% de la despesa incorreguda en projectes de R+D, i d’un 12% en projectes qualificats com IT. D’aquesta manera, les empreses maximitzen els seus beneficis obtinguts per la realització d’activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica.

La nostra activitat, com a consultors experts en la gestió del finançament de la R+D+i, consisteix a identificar les activitats, més enllà dels projectes de R+D+i, susceptibles de generar una Deducció Fiscal, potenciant així la capacitat d’optimització dels beneficis fiscals obtinguts per la despesa incorreguda en aquests.

Com a exemple d’activitats susceptibles de generar una Deducció Fiscal es troben:

  • Millores significatives en processos productius.
  • Desenvolupament de nous productes i millora dels ja existents.
  • Incorporació de tecnologies ja existents que suposin una novetat subjectiva per a l’empresa.