Deduccions fiscals per inversions mediambientals

Les Deduccions Fiscals per Inversions Mediambientals són utilitzades com a eina per a recompensar les inversions privades en projectes que impliquin una millora sobre el propi compliment de la normativa mediambiental, permetent a les empreses recuperar entre un 2% i un 10% de les inversions realitzades.

Encara que la reforma de l’Impost de Societats va derogar aquest incentiu a partir de 2015, existeixen consultes tributàries que permetrien la recuperació de deduccions per aquest concepte de les inversions realitzades en 2014 i anys anteriors.