Construcció d’indicadors

La construcció d’indicadors és clau per avaluar com ho estem fent, d’on venim i cap a on volem anar.

Els indicadors sintetitzen informació clau sobre el desenvolupament de l’empresa. Analitzar-los de manera agrupada i resumida ens ajuda a construir una visió global.

La construcció d’indicadors permet:

  • Conèixer amb dades com està anant un projecte
  • Construir un Quadre de Comandaments (o KPI – Key Performance Indicators) amb les dades principals que no s’han de perdre de vista
  • Representar l’evolució per dissenyar estratègies de desenvolupament

La construcció d’indicadors pot ser:

  • PUNTUALS: amb les dades que ja es tinguin recollides
  • PERIÒDICS: seguiment semestral o anual per construir una evolució
  • CONTINUS: control permanent en moments clau per poder reaccionar a temps (campanya de Nadal, per exemple)