El Consell Català de l’Alimentació és l’òrgan de participació i col·laboració, de debat i assessorament, consulta i proposta en matèria d’agroalimentació, i posarà les bases d’una nova política alimentària de país basada en la producció local d’aliments i la gestió sostenible del medi.

Està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i actua com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta sobre les qüestions relacionades amb les polítiques agroalimentàries del país, i també com a observatori de l’agroalimentació per proposar les mesures necessàries per a l’aprofitament de totes les oportunitats dels mercats, i per oferir les millors condicions de qualitat i sostenibilitat.

El Consell Català de l’Alimentació proposa actuacions amb els següents objectius:

  • Continuar fomentant la qualitat i la seguretat dels aliments.
  • Promocionar els productes alimentaris catalans, inclosos els d’una qualitat diferenciada, els de proximitat i els produïts de forma ecològica.
  • Afavorir l’equilibri, la transparència i les sinergies positives en tota la cadena alimentària.
  • Fomentar la sostenibilitat, la responsabilitat social i la lluita contra el malbaratament d’aliments.
  • Promocionar la dieta mediterrània i fomentar en la ciutadania hàbits alimentaris saludables.

El Consell Català de l’Alimentació està format per una àmplia representació de les associacions i entitats relacionades amb l’alimentació a Catalunya, des dels consumidors fins a les organitzacions professionals agràries més representatives, les institucions i els col·legis professionals relacionats.

Font: Department d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Consell Català de l’Alimentació