Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026

L’escenari actual obliga a adoptar estratègies actives i compartides que permetin identificar les oportunitats per construir un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i d’accés universal.

És en aquest marc que es posa en relleu la necessitat de disposar d’una política alimentària de país única i compartida, construïda amb la participació de tots els agents, des de la producció d’aliments fins als consumidors i consumidores, passant per les indústries d’elaboració, transformació i distribució, com també la venda i la restauració.

Per desenvolupar aquesta política alimentària, s’ha elaborat el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026. Aquest Pla Estratègic és un instrument interdepartamental i intersectorial que assenta les bases del Pacte nacional per a l’alimentació de Catalunya.

Presentació: Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya

El Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026, és el resultat de més d’un any de treball col·laboratiu i intens de tots els agents de la cadena de valor alimentària, des de la producció primària fins a les persones consumidores, passant per les indústries d’elaboració, transformació i distribució, el comerç i la restauració. El procés d’elaboració ha finalitzat al desembre de 2020, i Catalunya ja disposa d’una estratègia alimentària que començarà a implementar-se el 2021 i arribarà fins el 2026.

El seu disseny ha estat el resultat de la integració dels treballs dels diversos grups d’experts i especialistes, i d’un procés participatiu obert al sector i a la ciutadania endegat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació davant la necessitat de disposar d’una política alimentària de país única i compartida amb tota la societat, i construïda per tots els agents que hi intervenen.

Aquest és el començament d’un camí col·lectiu de tots/es i per a tots/es, en què només continuant amb l’esforç conjunt assolirem les fites que ens hem marcat com a país.

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya