La tecnologia revoluciona el sector agroalimentari

L’emergència de la pandèmia de coronavirus ha generat noves perspectives entre el món agroalimentari i el de la tecnologia digital. El futur del sector agroalimentari està vinculat a la traçabilitat i la digitalització.

El blockchain, o cadena de blocs, és una tecnologia per a emmagatzemar i mantenir la informació d’una manera innovadora. Aquesta informació s’escriu en blocs tancats, amb una clau criptogràfica perquè ja no es pugui sobreescriure.

Els nostres aliments passen per molts llocs, i viuen moltes històries, abans de ser consumits: productor, transportista, transformador, envasador, comerciant a l’engròs, i altres intermediaris, fins a arribar al consumidor. Si un només d’aquests actors falsifica la data de producció, o canvia alguns passos, la qualitat del producte es veu compromesa o falsejada.

La contribució de blockchain al sector agroalimentari

Tals esdeveniments no poden succeir si el seguiment de blockchain s’aplica a tota la cadena de subministrament. Blockchain proporciona un nou entorn per a compartir dades, on fins i tot els competidors poden aprendre i col·laborar. Tots els participants poden establir nivells d’accés personalitzats i col·laborar de manera segura, ja que les dades són digitals, distribuïdes i no editables.

La possibilitat de documentar totes les relaciones comercials que condueixen a la transacció final amb el consumidor, inaugura una era a la qual cada producte pot ser monitorat en temps real, des de la granja fins a la taula, amb avantatges econòmics més substancials per a les empreses involucrades.

En agroalimentació, el registre digital permet rastrejar un aliment des del cultiu i, per tant, la geolocalització de la terra conreada, tornant sobre la cadena de subministrament fins al detallista del producte, de manera meticulosa i immutable.

La tecnologia revoluciona el sector agroalimentari

Aquesta innovació, juntament amb altres tecnologies com un lector de codi QR, s’està estenent ràpidament per a garantir una major seguretat i transparència entre tots els actors de la cadena de subministrament. A través d’aquestes tecnologies, els diversos passatges romanen rastrejats en el registre distribuït, que s’emmagatzemen en la cadena  de blocs, per a fer que la cadena sigui segura, i garantir tots els passatges al consumidor amb certesa.

El client o consumidor coneix totes les diverses etapes del producte alimentós: la vida, l’espècie, on va créixer o on es va conrear, la metodologia de producció o cria, l’alimentació de l’animal o el tipus de cultiu, la presentació de l’animal o el tipus de cultiu, la presentació del producte, la ubicació geogràfica i, també, altres innombrables processos que interessen als consumidors.

A més de l’emmagatzematge d’informació, els agricultors, distribuïdors i consumidors poden rastrejar la cadena des de la geolocalització de les terres conreades, mitjançant l’ús de plataformes tecnològiques, amb fotos i anàlisis dels processos de producció que es carregaran en una aplicació especial

La fase de creació es duu a terme a través d’anàlisi que es duen a terme en el terreny (o reproducció o captura) capaces de verificar l’existència de les diferents molècules, posteriorment catalogada en el núvol i notariades en la cadena de blocs. L’objectiu és obtenir una targeta d’identitat real i meticulosa per al producte final, que no pugui ser falsificada posteriorment.

El valor de la traçabilitat dels aliments

La traçabilitat dels aliments permet validar les operacions de màrqueting que se centren en les característiques específiques del producte. I és una eina que també serveix per a augmentar la competitivitat i millorar els processo de producció de les empreses. De fet, ens permet respondre a les creixents sol·licituds de transparència i seguretat dels consumidors, identificant responsabilitats al llarg de tota la cadena de producció.

En el sector alimentari, la necessitat de conèixer l’origen del que mengem, s’ha convertit en una qüestió prioritària. Per tant, l’única direcció en la qual les empreses poden avançar és cap a la innovació metodològica, tecnològica i un canvi en l’enfocament cultural. L’objectiu ha de ser millorar l’eficiència interna i la comunicació externa amb altres actors de la cadena de subministrament i els usuaris finals, precisament amb la intenció de la transparència i l’autenticitat.

Amb l’emergència del coronavirus, i les dificultats que afronta el món agroalimentari, la innovació i la tecnologia representen la veritable fortalesa. Una proposta nova i concreta per a rellançar l’excel·lent producció agroalimentària de Catalunya.