Què és Fundació KREAS?

Fundació KREAS – Centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.

La paraula “kreas” prové del grec κρέας, que significa carn entesa com a aliment. Així mateix, “kreas” és també el primer nom que es va donar l’any 1832 a la proteïna que avui coneixem amb el nom de creatina, la qual és necessària per mantenir en forma la musculatura i garantir un bon rendiment esportiu. Per últim, el mot “kreas” té la mateixa arrel de creació.

Jugant metafòricament amb la paraula “kreas” i d’acord amb les tres línies esmentades, es dóna orígen a un centre creatiu, en forma i adreçat al sector alimentari.

Qui és Fundació KREAS?

KREAS és un centre de formació professional de qualitat de l’àmbit de la indústria càrnia i agroalimentària, que neix amb l’objectiu de formar i qualificar els treballadors d’aquest sector per contribuir a la millora de la seva competitivitat.

KREAS aposta per la formació dual, que combina l’aprenentatge a l’aula i a l’empresa.

KREAS ofereix un catàleg de serveis que fomenta l’emprenedoria i les relacions internacionals com a eines de desenvolupament social i personal dels seus alumnes.

Governança

La Fundació KREAS és una entitat sense ànim de lucre que neix de la mà de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC), que aglutina més del 96% de la producció càrnia catalana, i de la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, amb un clar posicionament de servei al territori i a les seves empreses. La Fundació KREAS compta també amb la complicitat des dels seus inicis de l’Ajuntament d’Olot, que va apostar per un projecte d’èxit en l’entorn empresarial i educatiu que repercuteix directament en el teixit econòmic i social.

El Patronat de la Fundació KREAS és l’òrgan de govern, de representació i d’administració de la Fundació. El conformen setze patrons de diferents entitats participants i col·laboradores. La Comissió Executiva té les atribucions delegades estatutàriament, així com del seguiment del compliment i execució dels acords del Patronat, i està format per set membres. La Direcció General és la figura que ostenta la direcció i gestió executiva de l’entitat amb el suport d’un equip tècnic i administratiu.

Professorata KREAS

El claustre de professors està format per personal docent amb trajectòria contrastada tant en el món de la formació com en el mateix sector alimentari. A més, el professorat cmopta amb el suport i l’experiència de les metodologies docents aportades per la Universitat de Vic, i el contacte directe amb el sector mitjançant la FECIC. Alhora, l’alumne compta amb un professor tutor, professional de la indústria alimentària.

Missió i Visió

la Missió de KREAS és generar talent mitjançant una oferta de formació professionalitzadora de qualitat i rellevant per a la indústria agroalimentària, que permeti fer més competitives les empreses del sector, i que fomenti l’emprenedoria i la innovació com a motor de millora. KREAS vol ser un centre de referència en Formació Professional Integral en el sector agroalimentari del país; motor d’innovació i reforç del teixit productiu de l’entorn amb vincles internacionals.

La política de qualitat de KREAS recull aquesta missió i la concreta de la següent manera:

  • Voluntat d’aconseguir alts nivells de satisfacció dels alumnes de les seves accions formatives i de les empreses amb les quals col·laboren.
  • Voluntat de treballar amb el compliment de les diverses normatives vigents que afecten la prestació del servei.
  • Voluntat de donar resposta a allò que els seus clients necessiten.
  • Voluntat d’aplicar la millora contínua a tots els seus processos de treball.

Compromís amb el territori

La seu central de KREAS s’ubica a Olot, capital de la comarca de la Garrotxa. Un territori eminentment industrial, amb un teixit molt consolidat de petita i mitjana empresa. Però també de grans empreses tractores, majoritàriament de capital local. El sector industrial més important és l’agroalimentari, tant per producció com per nombre de treballadors.

Aquest teixit empresarial requereix professionals adequadament formats. I aquesta és la demanda que les empreses, i en especial la indústria càrnia, han traslladat a les entitats participants en el projecte KREAS: formar professionals del sector alimentari en el territori i per al territori.

Per què estudiar a KREAS?

Perquè el model dual de KREAS permet formar-se tant acadèmicament com professionalment, i compta amb la proximitat del teixit empresarial.

Perquè els seus professors són professionals del sector, de reconeguda trajectòria tant en el món acadèmic com en el laboral.

Perquè KREAS neix d’una necessitat de les empreses del sector.

Perquè la formació dual ofereix també inserció directa en el món laboral.