S’ha obert el termini per a sol·licitar el Diploma de mestre artesà alimentari.

El Diploma s’atorga a aquells artesans i artesanes que reuneixen determinats mèrtis de creativitat i coneixements. Significa, per tant, el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya del mestratge excepcional amb què l’artesà i l’artesana exerceix el seu ofici.

L’atorgament es fa a proposta de les entitats de representació i defensa dels artesans/anes, o bé a sol·licitud dels mateixos interessats, amb l’informe previ de la Comissió d’Artesania Alimentària.

El Diploma té validesa indefinida.

Aquest tràmit només es pot fer per Internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte, ni es computarà a efectes de data de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds pel Diploma de Mestre Artesà Alimentari és fins el 31 de desembre del 2019.