S’ha publicat el trámit Comunicació d’autorització per realitzar tràmits en dejeccions ramaderes i fertilització.

Els titulats d’explotacions agrícoles, ramaderes i/o centres de gestió de dejeccions ramaderes, poden delegar part de les tasques i gestions que han d’enviar al Departament d’Agricultura. Aquest tràmit permet identificar les empreses o tècnics als quals els titulars deleguen les tasques.

Amb el present tràmit es poden gestionar les delegacions de tasques per realitzar el pla de dejeccions ramaderes, així com fer la declaració anual de nitrògen.

Accés al tràmit Comunicació d’autorització per realitzar tràmits en dejeccions ramaderes i fertilització