Implementació d'Objectius i Resultats Clau OKR | Alimentaria.cat

Implementació d’Objectius i Resultats Clau

Sessió formativa: Implementació d’Objectius i Resultats Clau (OKR, Objectives and Key Results)

Lloc: Barcelona – Manresa – Girona – Figueres – Lleida – La Seu d’Urgell – Reus – Tortosa

Dates: Gener del 2020

Durada: 8 hores, en dues sessions de 4 hores cadascuna

Demaneu més informació al FORMULARI DE CONTACTE

Visió general

Aquesta formació es presenta com a continuació de la sessió sobre Construcció d’Indicadors del Rendiment (KPI, Key Performance Indicators). Comparteixen la combinació dels aspectes teòrics amb l’aplicació pràctica.

Objectius d’aprenentatge

L’objectiu principal és treballar la complementarietat dels OKR respecte els KPI. Per això, s’explicarà en què consisteixen els OKR, quina perspectiva empresarial aporten respecte els indicadors, i com s’implementen en una organització empresarial.

Què s’aprèn?

  • El vincle dels OKR amb els conceptes de Missió i Visió empresarial: mesurar el per a què.
  • Beneficis interns que aporta treballar amb OKR: focus, alineació i transparència.
  • Metodologia d’implementació de OKR: aproximació top-down i triangulació.
  • Integració dels OKR amb els Indicadors Clau del Rendiment (KPI).