Fortalesa de la ecoindústria alimentària de Catalunya

Fortalesa de la ecoindústria alimentària de Catalunya

Espanya cobreix la taula europea. Però les fruites i verdures de la Península Ibèrica, sovint, presentes un al ús de pesticides i males condicions de treball. Això ja no és cert per a tots els productors i, molt especialment, pels productors catalans.

Prop de 2.000 empreses estan en la indústria del processament d’aliments. “Estem tractant d’augmentar els beneficis econòmics del nostres productes”, explica Josep Lladós, portaveu de CCPAE. En cap altra regió de l’Estat, la indústria d’aliments orgànics és tan forta com a Catalunya.

Gairebé tota la producció ecològica s’exporta. El mercat local està encara poc sensibilitzat. “Hi una manca de voluntat política”, assegura Lladós.