La indústria d’aliments i begudes a la UE

European Comission - Comissió Europea | Alimentaria.cat

La indústria d’aliments i begudes és el sector manufacturer més gran de la UE en termes d’ocupació i valor agregat. També és un actiu en el comerç amb països no pertanyents a la UE. La UE compta amb un important excedent comercial en el comerç d’aliments, i les especialitats d’aliments de la UE són molt apreciades a l’estranger. En els últims 10 anys, les exportacions d’aliments i begudes de la UE s’han duplicat, aconseguint més de 90.000 milions d’euros, i contribuint a un saldo positiu de gairebé 30.000 milions d’euros.

La legislació alimentària de la UE està molt harmonitzada, i el sector es beneficia significativament de les oportunitats que ofereix el Mercat Únic de la UE. Al mateix temps, no obstant això, el sector afronta certs desafiaments tant en el mercat internacional com en l’europeu.

La Comissió Europea està treballant per a millorar la competitivitat del sector alimentari de la UE i el funcionament del Mercat Únic dels aliments. També s’esforça per crear noves oportunitats comercials per als productes d’aliments i begudes, a través de diverses negociacions comercials i diàlegs amb tercers països.

Competitivitat de la indústria alimentària europea

La indústria d’aliments i begudes de la UE és, generalment, competitiva a escala mundial, i produeix aliments d’alta qualitat, saludables i segurs. No obstant això, en els últims anys, el sector afronta una disminució en la seva competitivitat relativa en comparació amb altres productors mundials d’aliments, principalment en termes d’un creixement més lent en la productivitat laboral i el valor agregat. S’han observat certs problemes en el funcionament de la cadena de subministrament d’aliments de la UE relacionats amb la transparència, les relacions subòptimes entre empreses, la falta d’atractiu per als treballadors qualificats i la baixa integració de mercats entre els països de la UE.

La Comissió Europea:

Una important iniciativa a nivell de la UE, que dóna suport a la competitivitat alimentària de la UE, és el High Level Fòrum for a BetterFunctioning Food Supply Chain. El Fòrum és una plataforma a nivell de la UE que involucra a tots els actors al llarg de la cadena, per a discutir els principals problemes que afecten el sector alimentari de la UE, des de la competitivitat fins a la innovació, la sostenibilitat, la creació de valor i el foment de millors relacions comercials.

Comerç de productes agrícoles processaments (PAPs)

La Comissió gestiona el règim comercial per a productes agrícoles processaments (PAP) i treballa per a millorar les condicions marc per al comerç de APAP mitjançant el foment del desmantellament d’aranzels i les normes d’origen amigables per al comerç, l’estandardització de les normes i el reconeixement mutu de la legislació alimentària amb països no de la UE.

Estudis de competitivitat

La Comissió finança diversos estudis per a ajudar a formular polítiques que fomentin la competitivitat de la indústria d’aliments i begudes a la UE.

Més sobre estudis de competitivitat

Legislació sobre PAPs

La DG del Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes és responsable de tota la legislació que regeix el règim comercial de productes agrícoles processaments.

Més sobre Legislació sobre productes agrícoles processats

Altres lleis relacionades amb l’alimentació

La Comissió està treballant en l’àrea de transferència de coneixement, innovació d’aliments i recerca en l’àrea d’aliments.

(Font: Comissió Europea)